Właściwość organu egzekucyjnego – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sopocie:

  1. Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego co oznacza że jest właściwy do prowadzenia spraw egzekucyjnych gdzie dłużnik posiada swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie miasta Sopot , jest także właściwy w przypadku gdy przedmiot egzekucji znajduje się na terenie miasta Sopot.
  2. Ponadto wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw w których przepisy o egzekucji stosuje sie odpowiednio.